fbpx
Plik został dodany do schowka
Plik jest już w schowku

Produkty

Grupy produktowe

ZŁĄCZA
Połączenie zwodów i przewodów okrągłych oraz płaskich w układzie równoległym, krzyżowym oraz T.
UCHWYTY
Systemy uchwytów do montażu  przewodów okrągłych i płaskich na dachach i elewacjach oraz fundamentach.
UZIOMY
Umożliwiają wykonanie uziemienia pionowego płytkiego lub głębokiego w każdym rodzaju gruntu.
Skrzynki i studzienki probiercze
Obudowy do gruntu i elewacji, w których realizujemy połączenie kontrolne uziemienia z przewodem odprowadzającym.
Maszty - iglice - przewód w izolacji wysokonapięciowej
Maszty wolnostojące tworzą strefę chronioną, przejmują i odprowadzają bezpośredni prąd pioruna do siatki zwodów.
Zwody odsunięte
Elementy do budowy zwodów odsuniętych na dachach i urządzeniach chronionych.
Prostowarki
Urządzenia do prostowania przewodów okrągłych i płaskich.
PRZEWODY ODGROMOWE
Przewody okrągłe i płaskie stosowane do budowy urządzeń piorunochronnych i uziemień
Rury odgromowe
Rury odgromowe służą do osłony przewodów odgromowych okrągłych w elewacji oraz płaskich (bednarki) w uziemieniu.
Akcesoria
Dodatkowe produkty niezbędne przy budowie instalacji piorunochronnych.
Osprzęt sieciowy nN
Osprzęt do budowy sieci kablowych napowietrznych i ziemnych niskiego napięcia
Listwy zaciskowe
Listwy zaciskowe połączeniowe ochronne, zerowe i prądowe.