Produkty

Grupy produktowe

ZŁĄCZA
Połączenie zwodów i przewodów okrągłych oraz płaskich w układzie równoległym, krzyżowym oraz T.
UCHWYTY
Systemy uchwytów do montażu  przewodów okrągłych i płaskich na dachach i elewacjach oraz fundamentach.
UZIOMY
Umożliwiają wykonanie uziemienia pionowego płytkiego lub głębokiego w każdym rodzaju gruntu.
SKRZYNKI I STUDZIENKI PROBIERCZE
Obudowy do gruntu i elewacji, w których realizujemy połączenie kontrolne uziemienia z przewodem odprowadzającym.
MASZTY - IGLICE - PRZEWÓD W IZOLACJI WYSOKONAPIĘCIOWEJ
Maszty wolnostojące tworzą strefę chronioną, przejmują i odprowadzają bezpośredni prąd pioruna do siatki zwodów.
ZWODY ODSUNIĘTE
Elementy do budowy zwodów odsuniętych na dachach i urządzeniach chronionych.
PROSTOWARKI
Urządzenia do prostowania przewodów okrągłych i płaskich.
PRZEWODY ODGROMOWE
Przewody okrągłe i płaskie stosowane do budowy urządzeń piorunochronnych i uziemień
RURY ODGROMOWE
Rury odgromowe służą do osłony przewodów odgromowych okragłych w elewacji oraz płaskich (bednarki) w uziemieniu.
AKCESORIA
Dodatkowe produkty niezbędne przy budowie instalacji piorunochronnych.
OSPRZĘT SIECIOWY NN
Osprzęt do budowy sieci kablowych napowietrznych i ziemnych niskiego napięcia
LISTWY ZACISKOWE
Listwy zaciskowe połączeniowe ochronne, zerowe i prądowe.
error: Copyright © 2021 by AN-KOM All Right Reserved.