fbpx
Plik został dodany do schowka
Plik jest już w schowku

Ochrona odgromowa

ochrona odgromowa budynku

ELEMENTY SKŁADOWE ZEWNĘTRZNEGO URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO

 1. przewód odgromowy
 2. uchwyty gąsiorowe
 3. iglice kominowe
 4. złącza:  przelotowe,  krzyżowe,  kontrolne
 5. uchwyty:  gąsiorowe lub dachówkowe
 6. uchwyty rynnowe
 7. uchwyty  ściennerury odgromowe
 8. skrzynki,   złącza kontrolne
 9. uziom pionowy prętowy

Zewnętrzne urządzenie piorunochronne ma za zadanie przejęcie bezpośredniego wyładowania piorunowego w obiekt i w sposób bezpieczny odprowadzić prąd pioruna do ziemi. Urządzenie to jest najczęściej montowane do chronionego obiektu. Należy pamiętać o odstępach elektroizolacyjnych, które eliminują uszkodzenia powstałe na wskutek wytworzonego w czasie przepływu prądu pioruna pola elekrtomagnetycznego. Głównymi elementami zewnętrznej ochrony odgromowej obiektu są: zwody odgromowe, przewody odprowadzające, uziomy.

Zwody odgromowe – mogą być poziome lub pionowe. Zwody poziome tworzą przewody odgromowe  zamontowane w uchwytach, wspornikach, które montowane są do dachu obiektu. Z kolei zwody pionowe służą do ochrony elementów, obiektów, urządzeń których nie chroni zwód poziomy niski. Zwód pionowy przyłączamy do siatki zwodów poziomych niskich.

Przewody odprowadzające – służą do bezpiecznego odprowadzenia prądu pioruna z siatki zwodów poziomych i pionowych do uziemienia. Przewody te należy tak projektować i instalować aby tworzyły najkrótszą drogę do uziemienia. Należy zapewnić wielokanałowy odpływ prądu pioruna z siatki zwodów. Zgodnie z normą i klasą LPS, typowe odległości pomiędzy przewodami odprowadzającymi to 10m, 15m, 20m. Montujemy je na powierzchni ściany lub w ścianie.

Uziomy – ich zadaniem jest przyjęcie i rozproszenie prądu pioruna w gruncie. Zalecana jest mała rezystancja uziemienia mniejsza niż 10Ω.  Układ uziomów typu A tworzą uziomy poziome (bednarka) lub pionowe (uziomy prętowe), montowane na zewnątrz obiektu osobno dla każdego przewodu odprowadzającego. Układ uziomów typu B składa się z uziomu otokowego ułożonego na zewnątrz obiektu będącego w stałym kontakcie z ziemią na przeważającej długości lub uziomu fundamentowego.

Właściwie wykonana ochrona odgromowa zabezpiecza całą konstrukcję budynku mieszkalnego, jego wyposażenie oraz przebywające w nim osoby i zwierzęta przed niebezpiecznymi skutkami wyładowań atmosferycznych. W czasie uderzenia pioruna system „przejmuje” cały ładunek elektryczny i sprowadza go do ziemi, gdzie zostaje bez szkody rozładowany.

Zastosowanie ochrony odgromowej powoduje, że:

 • osoby i zwierzęta obecne w budynku są mniej narażone na porażenie, które mogłoby się stać przyczyną śmierci lub trwałego kalectwa
 • ryzyko uszkodzenia instalacji elektrycznej i wystąpienia w jej następstwie pożaru lub eksplozji jest znikome
 • siła uderzenia pioruna nie osłabi konstrukcji dachu i ścian, których wzmocnienie czy doprowadzenie do pierwotnego stanu wymagałoby podjęcia szeroko zakrojonych prac budowlanych
 • zmniejsza się ryzyko trwałego uszkodzenia sprzętów podłączonych do zasilania
 • energia przepięć, prądy zwarciowe i upływowe są bezpiecznie odprowadzane w miejsce, gdzie nie stwarzają zagrożenia.

Każdą instalację należy wykonać zgodnie z wymaganiami i zaleceniami ujętymi w normach ochrony odgromowej. Realizację prac powinna poprzedzić szczegółowa analiza i ocena ryzyka związanego z wyładowaniami atmosferycznymi, jak również przygotowanie optymalnego projektu. Do budowy systemu zaleca się używać elementów o odpowiednich przekrojach, kształtach i stosować je zgodnie z ich przeznaczeniem. Ważne, aby spełniały normy PN-EN oraz były wykonane z stali nierdzewnej/cynkowanej ogniowo/pomiedziowanej lub aluminium, miedzi.

 

Czytaj także:

Uziemienie a bezpieczeństwo instalacji elektrycznej

Ochrona odgromowa domu jednorodzinnego: opis i projekt, przykładowe zestawienie materiałów