SKRZYNKI I STUDZIENKI PROBIERCZE

SKRZYNKI I STUDZIENKI PROBIERCZE

ŚCIENNE
Ścienna obudowa połączenia kontrolnego do zabudowy w elewacji.
GRUNTOWE
Obudowa połączenia kontrolnego do montażu w gruncie/bruku.