Products

Product groups

Połączenie zwodów i przewodów okrągłych oraz płaskich w układzie równoległym, krzyżowym oraz T.
Elementy do budowy zwodów odsuniętych na dachach i urządzeniach chronionych.
Umożliwiają wykonanie uziemienia pionowego płytkiego lub głębokiego w każdym rodzaju gruntu.
Systemy uchwytów do montażu  przewodów okrągłych i płaskich na dachach i elewacjach oraz fundamentach.
Obudowy do gruntu i elewacji, w których realizujemy połączenie kontrolne uziemienia z przewodem odprowadzającym.
Rury odgromowe służą do osłony przewodów odgromowych okrągłych w elewacji oraz płaskich (bednarki) w uziemieniu.
Przewody okrągłe i płaskie stosowane do budowy urządzeń piorunochronnych i uziemień
Osprzęt do budowy sieci kablowych napowietrznych i ziemnych niskiego napięcia
Maszty wolnostojące tworzą strefę chronioną, przejmują i odprowadzają bezpośredni prąd pioruna do siatki zwodów.
Listwy zaciskowe połączeniowe ochronne, zerowe i prądowe.
Additional products necessary for the construction of lightning protection systems.