Ochrona odgromowa domu jednorodzinnego: opis i projekt, przykładowe zestawienie materiałów

instalacja odgromowa budynku

Wyładowania atmosferyczne zagrażają nie tylko naszemu dobytkowi, ale także zdrowiu i życiu. Piorun uderzając w budynek, może doprowadzić do pożaru, porażenia ludzi przebywających w domu, a także poważnych uszkodzeń instalacji elektrycznej oraz urządzeń podłączonych do prądu.

Instalacja odgromowa (Lightning Protection System, LPS) pozwala zminimalizować ryzyko związane z wyładowaniami atmosferycznymi. W przypadku budynków jednorodzinnych wykonanie instalacji odgromowej pomaga zadbać o bezpieczeństwo domowników, stanowi zabezpieczenie dóbr materialnych zgromadzonych w domu a także często jest to wymóg ubezpieczycieli.

 

Czy dom jednorodzinny musi mieć piorunochron?

W świetle obowiązujących przepisów, dom jednorodzinny musi posiadać instalację odgromową w sytuacji, gdy sugeruje to wskaźnik zagrożenia piorunowego. Wylicza się go według ustalonych zasad, a wpływ na niego mają różne czynniki, m.in.:

 • wymiary budynku,
 • lokalizacja,
 • rodzaj konstrukcji,
 • materiały, z których wykonany jest dach.

Metody wyliczenia wspomnianego wskaźnika są przedstawione w normie PN-EN 62305-2. Praktyka mówi, aby obliczenia zlecić osobie rzetelnej i kompetentnej, czyli projektantowi instalacji elektrycznych. Przy ustaleniu potrzeby ochrony piorunochronnej należy opierać się na procedurach zapisanych w normie PN- EN 62305-2.

Oczywiście inwestor może samodzielnie ocenić przydatność ochrony odgromowej, biorąc pod uwagę zmienne i nieprzewidywalne warunki atmosferyczne, którym coraz częściej towarzyszą burze wraz z wyładowaniami atmosferycznymi. Konsekwencją tego są szkody materialne, jakie powoduje bezpośrednie uderzenie pioruna w budynek lub w jego bliskiej okolicy.

Ponadto, należy pamiętać, że kompleksowa ochrona odgromowa to przede wszystkim zewnętrzna instalacja (piorunochron) oraz wewnętrzna instalacja, czyli ochrona przepięciowa oraz wyrównanie potencjału na metalowych elementach w budynku.

Piorunochron, jeśli jest odpowiednio wykonany, tj. zgodnie z wiedza techniczną i przepisami oraz przy użyciu certyfikowanych produktów, gwarantuje bezpieczeństwo (ale nigdy nie jest to 100%), chroniąc przed porażeniem prądem, pożarem i uszkodzeniem instalacji elektrycznej.

 

Z czego składa się instalacja odgromowa?

Instalacja odgromowa ma za zadanie przejęcie prądu pioruna i bezpieczne odprowadzenie go do ziemi, w której rozprasza go uziemienie.

Instalację odgromową tworzą:

 • zwody,
 • przewody odprowadzające,
 • uziom.

an-kom Podstawowe elementy instalacji odgromowej na domku jednorodzinnym

Jakie elementy uwzględnia projekt instalacji odgromowej?

Projekt instalacji odgromowej może uwzględniać jedynie zewnętrzną instalację odgromową, której elementy montowane są na dachu oraz elewacji budynku, odprowadzając prąd pioruna do uziemienia lub instalację zewnętrzną i wewnętrzną.

Projekt instalacji odgromowej wykonywany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane, uwzględniając:

 • zwody montowane na kalenicach, które łączą wystające ponad dach elementy budynku m.in. kominy i anteny; tutaj najczęściej wykorzystuje się uchwyty gąsiorowe i szczytowe oraz iglice gąsiorowe i kominowe;
 • przewody odprowadzające, prowadzone po połaci dachu oraz ścianach budynku;

przewód przebiega po dachówce z wykorzystaniem uchwytów dachówkowych uniwersalnych i profilowanych, z kolei na ścianach można prowadzić pod lub na elewacji przy pomocy rur odgromowych, uchwytów z kołkiem i na rurach spustowych;

 • uziom fundamentowy (otokowy/szpilkowy) – wykorzystuje zbrojenie fundamentów; w uziomie otokowym układa się w ziemi bednarkę wokół budynku,
 • w uziomie szpilkowym wbija się pionowo pręty uziomowe;

wyżej wymienione elementy często łączy się ze sobą, tworząc uziomy mieszane w celu osiągnięcia zakładanego celu, czyli rezystancji uziemienia poniżej 10 Ω.

Powyższe elementy systemu są montowane za pomocą odpowiednio dobranych uchwytów i złączy. Firma AN-KOM oferuje niezbędne elementy instalacji odgromowej, które cechują się wysoką jakością i odpornością na działanie czynników środowiskowych. Dokładamy wszelkich starań, aby w naszym asortymencie znajdowały się produkty, które stanowią element różnych systemów ochrony odgromowej. Oferujemy m.in. maszty, zwody, uziomy i przewody odgromowe, które wykonane są z właściwie przewodzących prąd, trwałych materiałów.

 

Podsumowanie

Warto pamiętać, że wyposażenie domu jednorodzinnego w instalację odgromową, jest sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i dobytku. Kompleksowy system instalacji odgromowej pozwala uniknąć zagrożeń związanych z uderzeniem pioruna, chroniąc nie tylko zewnętrzne elementy budynku, ale także wewnętrzną instalację elektryczną, zapobiegając jej uszkodzeniu oraz porażeniu prądem na skutek wystąpienia napięcia krokowego. Projekt instalacji odgromowej powinien być wykonany z uwzględnieniem specyfiki budynku oraz jego otoczenia. Projektowaniem i montażem piorunochronu muszą zająć się specjaliści.

 

Uchwyty gąsiora w wersji podstawowej ocynk ogniowy
Uchwyty gąsiora w wersji podstawowej ocynk ogniowy
Przewód odgromowy aluminium stopowe fi 8mm na uchwycie dedykowanym do dachówki ROBEN
Przewód odgromowy aluminium stopowe fi 8mm na uchwycie dedykowanym do dachówki ROBEN
uchwyty gąsiora profilowane malowane w kolorze dachu
Uchwyty gąsiora profilowane malowane w kolorze dachu