fbpx

Uwaga! Dzień 31 maja 2024 roku (piątek) będzie w firmie AN-KOM dniem wolnym od pracy.

X
Plik został dodany do schowka
Plik jest już w schowku

Przekształcenie AN-KOM w Sp. z o.o.

Szanowni Państwo!

 

Niniejszym  informujemy, że  z  dniem 02.03.2022  nastąpiło  przekształcenie  przedsiębiorcy  Józefa  Przystał  AN-KOM  z  siedzibą w  Inwałdzie ul. ks.  Władysława  Bukowińskiego 15, 34-120 Andrychów, NIP 551-165-53-19 w :

AN-KOM 2 Spółkę z ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Inwałdzie przy  ulicy ul. ks. Władysława Bukowińskiego 15, 34-120 Andrychów.

W  dniu  02.03.2022 nastąpił  bowiem  wpis  AN-KOM 2  Sp. z o.o.  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego pod numerem KRS: 0000957073, powstałej w wyniku przekształcenia  przedsiębiorcy Józef Przystał AN-KOM na podstawie art. 5841 i nast. kodeksu spółek  handlowych.

AN-KOM 2  Sp.  z o.o.  zgodnie  z art.  5842  kodeksu  spółek  handlowych przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy  Józef  Przystał  AN-KOM,  a  więc  zmiana  ta  nie  ma  wpływu  na  kontynuację  działalności. Numery rachunków bankowych, adres oraz dane kontaktowe pozostają bez zmian. 

AN-KOM 2 Sp. z o.o. z mocy prawa jest stroną wszystkich umów zawartych przez  przedsiębiorcę Józefa Przystał AN-KOM, stąd zawarte zobowiązania i umowy będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach.

 

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach, a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

AN-KOM 2  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością

w obrocie handlowym używany będzie skrót:

 

AN-KOM 2  Sp.  z o.o.

Inwałd, ul. ks. Władysława  Bukowińskiego 15

34-120 Andrychów

NIP: 5512653446

KRS: 0000957073

 

 

Zarząd AN-KOM