fbpx

Uwaga! W dniu 24 maja 2024 w związku planowanym wyłączeniem energii elektrycznej,  kontakt z nami może być utrudniony.

W tym dniu będziemy dostępni wyłącznie pod numerami tel.: 605 527 132, 789 258 648, 690 378 412.

X
Plik został dodany do schowka
Plik jest już w schowku

Przewód w izolacji wysokonapięciowej jako element ochrony odgromowej

maszt odgromowy

Złoty środek – współpraca projektantów instalacji odgromowej, elektrycznej i fotowoltaiki

Przy montowaniu instalacji odgromowej należy pamiętać o przestrzeganiu kilku istotnych zasad. Jedną z nich jest zachowanie odpowiednich odstępów poszczególnych części instalacji odgromowej (LPS) od przewodów elektrycznych oraz instalacji fotowoltaicznych znajdujących się na budynku lub w jego wnętrzu. Najlepszym rozwiązaniem jest współpraca projektantów tych trzech instalacji jeszcze na etapie planowania ich rozmieszczenia. Wówczas bez problemu powinno się udać zachować bezpieczną odległość, wynoszącą 1 metr lub więcej w powietrzu.

Jednak najczęściej projekty instalacji technicznych i ochrony odgromowej tworzone są niezależnie, bez konsultacji, co powoduje, że poszczególne przewody przebiegają w bardzo bliskiej odległości, lub wręcz nakładają się na siebie. Zdarza się także, że projektanci i monterzy rzeczonych instalacji po prostu lekceważą zasady bezpieczeństwa, lub zupełnie o nich zapominają. Niejednokrotnie również ochrona odgromowa montowana jest już na istniejącym budynku i wówczas zachowanie odstępów izolacyjnych względem już istniejącej instalacji elektrycznej jest po prostu niemożliwe. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Jakie rozwiązanie jest najbardziej skuteczne?

Przewód w izolacji wysokonapięciowej – gdy bezpieczny odstęp nie jest możliwy

maszt odgromowy

Minimalną odległością, którą należy zachować w takim przypadku jest 0,75 metra. Jednak czasami nawet takiego odstępu nie możemy zapewnić. Niesie to za sobą bardzo duże ryzyko. Jeżeli odstęp izolacyjny między instalacją LPS a innymi instalacjami będzie zbyt mały, to w momencie uderzenia pioruna może nastąpić przeskok iskrowy od przewodu odgromowego do instalacji elektrycznej lub fotowoltaicznej. Skutkiem tego może być nie tylko uszkodzenia przewodów i sprzętu do nich podpiętego, ale także porażenie osób, które znajdują się w budynku.

Jedną z metod ochrony przed taką sytuacją jest zastosowanie przewodu w izolacji wysokonapięciowej. Użycie takiego przewodu ogranicza ryzyko wystąpienia przeskoku iskrowego od przewodów instalacji odgromowej, co umożliwia montaż systemu odgromowego bez zachowania odstępu izolacyjnego. Zastąpienie nim danego elementu ochrony odgromowej pozwala nam na otrzymanie odstępu równoważnego wynoszącego 75 cm w powietrzu i aż 1,5 metra w materiale stałym. Dzięki temu możemy w sposób bezpieczny umieścić ochronę odgromową w pobliżu instalacji elektrycznej lub fotowoltaicznej, pamiętając oczywiście, aby przewód w izolacji wysokonapięciowej znalazł się we wszystkich miejscach, gdzie jest to wymagane dla zachowania odpowiedniej odległości. Warto także zastosować ten przewód jeżeli instalacja odgromowa zamontowana zostanie bezpośrednio przy ścianie budynku, w której poprowadzona jest instalacja elektryczna. Nowe budynki często posiadają bardzo cienkie ściany – nawet o grubości zaledwie 18 cm. Użycie przewodu w izolacji wysokonapięciowej daje nam więc pewność, że odpowiedni odstęp izolacyjny zostanie zachowany także w tym przypadku.