Zagrożenia spowodowane wyładowaniem pioruna: rodzaje ryzyka i strat