Karta danych technicznych
WERSJA MATERIAŁOWA:
aluminium
OPIS:

Przewód odgromowy aluminiowy okrągły.

symbol
typ
L917516
AN-AL10D (Al)
przekrój
(mm²)
78
waga
krążka
(kg)
20
Ø
(mm)
10
wersja materiałowa aluminium
error: Copyright © 2021 by AN-KOM All Right Reserved.