Karta danych technicznych
WERSJA MATERIAŁOWA:
beton
OPIS:

Obciążnik do masztów odgromowych.

symbol
typ
H956092
AN-80ML
do masztów H196028, H196036, H196060
H196044, H196104, H196052
waga
(kg)
36
wersja materiałowa beton