Karta danych technicznych
WERSJA MATERIAŁOWA:
beton
OPIS:

Obciążnik do masztów odgromowych.

symbol
typ
H956084
AN-80KL
do masztów H196004, H196012
H196020
waga
(kg)
15
wersja materiałowa beton