Karta danych technicznych
WERSJA MATERIAŁOWA:
malowane
OPIS:

Do prowadzenia przewodów odgromowych wzdłuż krawędzi blachy.

symbol
typ
C462080
AN-10B/LA/
wymiar
przewodu
(mm)
Ø8
wersja materiałowa malowane