Karta danych technicznych
WERSJA MATERIAŁOWA:
malowane
OPIS:

Montaż przewodów na dachach pokrytych blachą wzdłuż felcu.

symbol
typ
C462020
AN-06G/LA/
wymiar
przewodu
(mm)
Ø8
wersja materiałowa malowane