Karta danych technicznych
WERSJA MATERIAŁOWA:
miedź
OPIS:

Montaż przewodu odgromowego na kalenicy dachu krytego gontem, blachą, papą.

symbol
typ
C372100
AN-11C/CU/
wymiar
przewodu
(mm)
Ø8
wersja materiałowa miedź