Karta danych technicznych
WERSJA MATERIAŁOWA:
miedź
OPIS:

Do prowadzenia przewodów odgromowych wzdłuż krawędzi blachy.

symbol
typ
C372080
AN-10B/CU/
wymiar
przewodu
(mm)
Ø8
wersja materiałowa miedź