Karta danych technicznych
WERSJA MATERIAŁOWA:
stal ocynkowana ogniowo
OPIS:

Montaż przewodu odgromowego na kalenicy dachu krytego gontem, blachą, papą.

symbol
typ
C192752
AN-11C/OG/-N
wymiar
przewodu
(mm)
Ø8
wersja materiałowa stal ocynkowana ogniowo