Karta danych technicznych
WERSJA MATERIAŁOWA:
stal ocynkowana ogniowo
OPIS:

Do prowadzenia przewodów odgromowych wzdłuż krawędzi blachy.

symbol
typ
C192080
AN-10B/OG/
wymiar
przewodu
(mm)
Ø8
wersja materiałowa stal ocynkowana ogniowo